Titlul proiectului: Sommilabour

Cod proiect : 16.4.2.100 – ROBG185

Valoare contributiei UE: 420,867.84 EURO-FEDR

Proiectul "Sommilabour" este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Interreg V-A Romania – Bulgaria, Axa prioritară 4: O regiune calificată şi inclusivă, Obiectiv Specific 4.1 Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de muncă

Obiectivul proiectului: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în regiunea transfrontalieră prin organizarea de cursuri de sommelier, a investiţiilor în capitalul uman, a mobilităţii forţei de muncă şi a iniţiativelor în domeniul vânzării, ofertei şi promovării vinului

Parteneri :
Beneficiar Lider: Asociaţia National Wine, Suhindol, Bulgaria Beneficiar 2: Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT, Craiova, România
  • Strada Ştefan cel Mare, nr.12
  • Telefon : (+40)251.417740
  • Email: office@ipacv.ro